Tin tức

Thông tin Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây lắp Trường Sơn

Tên đầy đủ

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY LẮP TRƯỜNG SƠN


Tên tiếng Anh

TRUONG SON INVESTMENT AND CONSTRUCTION JOINT STOCK COMPANY


Tên viết tắt

TRUONGSONHN

 Giới thiệu

Các chủng loại cột điện theo TCVN 5847-2016

26/10/2022 10:57

TCVN 5847:1994, Cột điện bê tông cốt thép ly tâm – Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử và sTCVN 5846:1994, Cột điện bê tông cốt thép ly tâm – Kết cấu và kích thước là các tiêu chuẩn áp dụng cho cột điện bê tông ly tâm cốt thép không ứng lực trước, đã được ban hành và áp dụng từ 1994. Tuy nhiên, hiện nay trên thế giới các loại cột bê tông sử dụng trong truyền tải điện, viễn thông, chiếu sáng… đều được sản xuất, theo công nghệ bê tông ly tâm cốt thép ứng lực trước nhờ có những ưu điểm vượt trội về kết cấu, độ bền và giá thành hợp lý. Ở Việt Nam, thời gian qua nhiều đơn vị đã chuyển đổi công nghệ sang sản xuất cột điện bê tông ly tâm ứng lực trước, các đơn vị chưa chuyển đổi được cũng có xu hướng đầu tư chuyển đổi sang sản xuất cột điện bê tông ly tâm ứng lực trước thay thế cho cột điện bê tông ly tâm không ứng lực trước. Vì vậy, cần xây dựng tiêu chuẩn mới trên cơ sở soát xét hai tiêu chuẩn hiện hành, áp dụng cho sản phẩm cột điện bê tông cốt thép ly tâm ứng lực trước với mục tiêu phù hợp thực tế sản xuất, sử dụng trong nước và hội nhập quốc tế, đồng thời nội dung tiêu chuẩn này cũng đáp ứng áp dụng phù hợp cho loại cột điện bê tông cốt thép ly tâm không ứng lực trước hiện đang còn sản xuất tại một số đơn vị chưa có điều kiện chuyển đổi sang sản xuất loại cột bê tông cốt thép ly tâm ứng lực trước.

BẢNG THÔNG SỐ CÁC LOẠI CỘT THEO TCVN 5847-2016

TT

 

Loại cột

(Ký hiệu cột)

Chiều dầy bê tông đầu cột(mm)

Chiều dầy bê tông đáy cột(mm)

Đường kính ngoài đầu cột (mm)

Đường kính ngoài đáy cột (mm)

Tải trọng thiết kế (kN)

1

PC-6-2.0

50

60

160

240

2,0

1

PC-6-2.5

50

60

160

240

2,5

2

PC-6-3.0

50

60

160

240

3.0

3

PC-6-3.5

50

60

160

240

3,5

4

  PC-6.5-2.0

50

60

160

246

2,0

5

  PC-6.5-2.5

50

60

160

246

2,5

6

  PC-6.5-3.0

50

60

160

246

3,0

7

  PC-6.5-3.5

50

60

160

246

3.5

8

  PC-6.5-4.3

50

60

160

246

4.3

9

PC7-2.0

50

60

160

253

2.0

10

PC7-2.5

50

60

160

253

2.5

11

PC7-3.0

50

60

160

253

3.0

12

PC7-3.5

50

60

160

253

3.5

13

PC7-4.3

50

60

160

253

4.3

14

PC7-5.0

50

60

160

253

5.0

15

PC-7,5-2.0

50

60

160

260

2,0

16

PC-7,5-2.5

50

60

160

260

2,5

17

PC-7,5-3.0

50

60

160

260

3.0

18

PC-7,5-3.5

50

60

160

260

3,5

19

PC-7,5-4.3

50

60

160

260

4.3

20

PC-7,5-5.0

50

60

160

260

5.0

21

PC-8-2.0

50

60

160

266

2,0

22

PC-8-2.5

50

60

160

266

2,5

23

PC-8-3.0

50

60

160

266

3.0

24

PC-8-3.5

50

60

160

266

3,5

25

PC-8-4.3

50

60

160

266

4.3

26

PC-8-5.0

50

60

160

266

5.0

27

PC-8,5-2.0

50

60

160

273

2,0

28

PC-8,5-2.5

50

60

160

273

2,5

29

PC-8,5-3.0

50

60

160

273

3.0

30

PC-8,5-4.3

50

60

160

273

4.3

31

PC-8,5-2.0

50

65

190

300

2,0

32

PC-8,5-2.5

50

65

190

300

2,5

33

PC-8,5-3.0

50

65

190

300

3.0

34

PC-8,5-3.5

50

65

190

300

3,5

35

PC-8,5-4.3

50

65

190

300

4.3

36

PC-8,5-5.0

50

65

190

300

5.0

37

PC-9-2.0

50

65

190

310

2.0

38

PC-9-2.5

50

65

190

310

2.5

39

PC-9-3.5

50

65

190

310

3.5

40

PC-9-4.3

50

65

190

310

4.3

41

PC-9-5.0

50

65

190

310

5.0

42

PC-10-3.5

50

65

190

323

3,5

43

PC-10-4.3

50

65

190

323

4.3

44

PC-10-5.0

50

65

190

323

5.0

45

PC-12-3.5

50

65

190

350

3.5

46

PC-12-4.3

50

65

190

350

4.3

47

PC-12-5.4

50

65

190

350

5.4

48

PC-12-7.2

50

65

190

350

7.2

49

PC-12-9.0

50

65

190

350

9.0

50

PC-12-10.0

50

65

190

350

10.0

51

PC-14-6.5

50

70

190

377

6,5

52

PC-14-8.5

50

70

190

377

8,5

53

PC-14-9.2

50

70

190

377

9.2

54

PC-14-11

50

70

190

377

11

55

PC-14-13

50

70

190

377

13

56

PC-14-7.2

60

80

230

417

7.2

57

PC-14-9.2

60

80

230

417

9.2

58

PC-14-11

60

80

230

417

11

59

PC-14-13

60

80

230

417

13

60

PC-16-9.2

50

70

190

403

9,2

61

PC-16-11

50

70

190

403

11

62

PC-16-13

50

70

190

403

13

63

PC-18-9.2

50

70

190

430

9,2

64

PC-18-11

50

70

190

430

11

65

PC-18-12

50

70

190

430

12

66

PC-18-13

50

70

190

456

13

67

PC-20-9.2

50

70

190

456

9.2

68

PC-20-11

50

70

190

456

11

69

PC-20-13

50

70

190

456

13

70

PC-20-14

50

70

190

456

14

71

PC-22-9.2

50

80

190

483

9.2

72

PC-22-11

50

80

190

483

12

73

PC-22-13

50

80

190

483

13

74

PC-22-14

50

80

190

483

14