Thông tin Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây lắp Trường Sơn

Tên đầy đủ

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY LẮP TRƯỜNG SƠN


Tên tiếng Anh

TRUONG SON INVESTMENT AND CONSTRUCTION JOINT STOCK COMPANY


Tên viết tắt

TRUONGSONHN

 Giới thiệu

Cấp cột có hệ lỗ bắt xà

29/07/2019 11:22

  Công ty đầu tư và xây lắp Trường Sơn đang đẩy mạnh việc tiếp thị và giới thiệu sản phẩm cột điện bê tông ly tâm dự ứng lực có hệ lỗ bắt xà theo Thông báo số 1226/TB-EVN HANOI ngày  3 tháng 4 năm 2014 vào thị trường Hà Nội.