Thông tin công ty

Tên đầy đủ

CÔNG TY CP ĐT & XL TRƯỜNG SƠN


Tên tiếng Anh

TRUONG SON INVESTMENT AND CONSTRUCTION JOINT STOCK COMPANY


Tên viết tắt

TRUONGSONHN

Dự án tiêu biểu

Xây dựng mới và cải tạo đường dây 110kV cấp điện cho TBA 110kV XM Thành Thắng - XM Xuân Thành

Xây dựng mới và cải tạo đường dây 110kV cấp điện cho TBA 110kV XM Thành Thắng - XM Xuân Thành

Xây lắp TBA, đường dây đấu nối 110kV và các lộ xuất tuyến 35kV, 22kV sau TBA 110kV Kim Bảng. Công trình: Đường dây và TBA 110kV Kim Bảng, tỉnh Hà Nam.

Xây lắp TBA, đường dây đấu nối 110kV và các lộ xuất tuyến 35kV, 22kV sau TBA 110kV Kim Bảng. Công trình: Đường dây và TBA 110kV Kim...

Cải tạo lưới điện khu vực Tây Hà Nội - giai đoạn 2, Dự án Hiệu quả năng lượng tại khu vực thành thị vay vốn Chính phủ Đức

Cải tạo lưới điện khu vực Tây Hà Nội - giai đoạn 2, Dự án Hiệu quả năng lượng tại khu vực thành thị vay vốn Chính phủ...

Hiển thị #
Trang 1 of 1 (6 items)