Thông tin Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây lắp Trường Sơn

Tên đầy đủ

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY LẮP TRƯỜNG SƠN


Tên tiếng Anh

TRUONG SON INVESTMENT AND CONSTRUCTION JOINT STOCK COMPANY


Tên viết tắt

TRUONGSONHN

 Giới thiệu

Dự án tiêu biểu

Nâng cao năng lực truyền tải Đường dây 110kV Việt Trì – Bãi Bằng

Nâng cao năng lực truyền tải Đường dây 110kV Việt Trì – Bãi Bằng

Xây dựng và lắp đặt Tiểu dự án: Cải tạo lưới điện khu vực Tây Hà Nội 2 - giai đoạn 2; Dự án Hiệu quả năng lượng tại khu vực thành thị

Xây dựng và lắp đặt Tiểu dự án: Cải tạo lưới điện khu vực Tây Hà Nội 2 - giai đoạn 2; Dự án Hiệu quả năng lượng tại khu vực thành...

Xây lắp các công trình chống quá tải, giảm bán kính cấp điện trên địa bàn tỉnh Hà Nam năm 2022

Xây lắp các công trình chống quá tải trên địa bàn tỉnh Hà Nam năm 2022

Thi công xây dựng và cung cấp vật tư, lắp đặt thiết bị hệ thống điện động lực giai đoạn II - Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam

Thi công xây dựng và cung cấp vật tư, lắp đặt thiết bị hệ thống điện động lực giai đoạn II, dự án hạ tầng kỹ thuật...

Hiển thị #
Trang 1 of 1 (6 items)