Thông tin Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây lắp Trường Sơn

Tên đầy đủ

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY LẮP TRƯỜNG SƠN


Tên tiếng Anh

TRUONG SON INVESTMENT AND CONSTRUCTION JOINT STOCK COMPANY


Tên viết tắt

TRUONGSONHN

 Giới thiệu

Dự án

CÁC CÔNG TRÌNH TIÊU BIỂU MÀ CÔNG TY CP ĐT&XL TRƯỜNG SƠN THI CÔNG

1. CÁC CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG VÀ KIẾN TRÚC

STT TÊN CÔNG TRÌNH CHỦ ĐẦU TƯ

NĂM XD

 

1

Xây dựng nhà ĐHSX Điện lực TP Lai Châu

PC Lai Châu

2016

 

2

Xây dựng nhà ĐHSX chi nhánh lưới điện cao thế Hà Nam

Công ty LĐ cao thế miền Bắc

2018

 

2. CÁC CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG ĐƯỜNG DÂY VÀ TBA ĐẾN 35KV

STT

TÊN CÔNG TRÌNH

CHỦ ĐẦU TƯ

NĂM XD

 

1

Xây dựng cải tạo lưới điện trung áp cho các huyện Tam Dương, Vĩnh Tường (TG Đạo Tú) tỉnh Vĩnh Phúc

PC Vĩnh Phúc

2015

 

2

Xây lắp đường dây trung, hạ áp và TBA xã Tà Tổng huyện Mường Tè – Dự án: Cấp điện cho các thôn, bản chưa có điện tỉnh Lai Châu

PC Lai Châu

2014

 

3

Cải tạo lưới điện 10kV sau TBA TG 35/10kV Nhân Mỹ lên vận hành cấp điện áp 22kV

PC Hà Nam

2015

 

4

Xây dựng và cải tạo các lộ 971, 974 TG Hiệp Hòa 1 lên 22kV

PC Bắc Giang

2015

 

6

Thi công xây lắp đường dây 22 kV lộ 471-E21.2 công trình chống quá tải lưới điện trung hạ áp huyện Điện Biên, TP Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên

PC Điện Biên

2015

 

7

Xây lắp ĐZ trung, hạ áp và TBA thuộc các huyện Than Uyên, Tân Uyên, Sìn Hồ và Tam Đường

PC Lai Châu

2016

 

8

Xây lắp và mua sắm vật tư, thiết bị còn lại thuộc Dự án: Sử dụng lại tuyến ĐZ 110kV Kim Động-Khoái Châu hiện có để vận hành lưới điện 22kV liên lạc giữa 02 TBA 110kV Kim Động và TBA 110kV Yên Mỹ

PC Hưng Yên

2016

 

9

Xây lắp và mua sắm vật tư, thiết bị còn lại thuộc dự án: CQT lưới điện khu vực phía Bắc huyện Khoái Châu giai đoạn 1 năm 2016(DA1); CQT lưới điện khu vực phía Nam huyện Khoái Châu giai đoạn 1 năm 2016(DA2); CQT lưới điện huyện Yên Mỹ giai đoạn 1 năm 2016 (DA3)

PC Hưng Yên

2016

 

10

Cải tạo, CQT lưới điện trung, hạ áp TX Từ Sơn và huyện Yên Phong

PC Bắc Ninh

2016

 

11

Chống quá tải lưới điện cho khu vực huyện Bình Lục, huyện Thanh Liêm, huyện Duy Tiên - tỉnh Hà Nam

PC Hà Nam

2016

 

12

Xây lắp ĐZ trung, hạ áp và TBA thuộc huyện Nậm Pồ

PC Điện Biên

2016

 

13

Xây dựng các xuất tuyến 22kV, 35kV sau TBA 110kV Lục Nam

PC Bắc Giang

2016

 

14

Cải tạo lưới điện 10kV sau TBA TG 35/10kV Hoà Mạc lên vận hành cấp điện áp 22kV

PC Hà Nam

2016

 

15

Lập TKBVTC, cung cấp VTTB và xây lắp thuộc dự án: Hạ ngầm lộ 472 và 474 E3.5 đoạn đi dọc đường Biên Hòa và đoạn đi qua trước trụ sở Tỉnh ủy, UBND tỉnh, khu vực thương mại dịch vụ bờ đông sông Đáy - TP. Phủ Lý, tỉnh Hà Nam

PC Hà Nam

2016

 

16

Xây dựng và cải tạo đường dây trung thế cấp điện cho KCN Đồng Văn 1, 2 mở rộng và KCN Đồng Văn 4 – tỉnh Hà Nam; Xây dựng ĐZ 35kV sau TBA 110kV Đồng Văn (E24.3) cấp điện cho KCN Hòa Mạc – huyện Duy Tiên; ĐZ 22kV cấp điện cho bệnh viện Bạch Mai và Việt Đức

PC Hà Nam

2017

 

17

Tư vấn lập TKBVTC - TDT, cung cấp VTTB và thi công xây lắp (EPC) thuộc Dự án: Xây dựng các xuất tuyến 22kV lộ 471, 473 sau TBA 110kV Đồng Văn 3; Xây dựng các xuất tuyến 22kV lộ 475, 477 sau TBA 110kV Đồng Văn 3; Xây dựng các xuất tuyến 35kV lộ 371, 373 sau TBA 110kV Đồng Văn 3; Xây dựng các xuất tuyến 35kV lộ 375, 377 sau TBA 110kV Đồng Văn 3

PC Hà Nam

2018

 

18

Gói thầu KFW-HNPC-TAYHN-W01: Xây dựng và lắp đặt

Tiểu dự án: Cải tạo lưới điện khu vực Tây Hà Nội - giai đoạn 2, Dự án Hiệu quả năng lượng tại khu vực thành thị vay vốn Chính phủ Đức (Lô 06: KFW-HNPC-TAYHN-W01-L06: Xây dựng và lắp đặt huyện Quốc Oai; Lô 07: KFW-HNPC-TAYHN-W01-L07: Xây dựng và lắp đặt huyện Thạch Thất

Ban quản lý dự án lưới điện Hà Nội

2018

 

19

Gói thầu: Thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị, công trình Cấp điện lưới quốc gia cho Đảo Rều, Thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh

PC Quảng Ninh

2018

 

 

20

Gói thầu số 2: Tư vấn lập TKBVTC - TDT, cung cấp vật tư thiết bị và thi công xây lắp (EPC)

Dự án: Xây dựng các xuất tuyến 22kV lộ 471, 473 sau TBA 110kV Đồng Văn 3; Xây dựng các xuất tuyến 22kV lộ 475, 477 sau TBA 110kV Đồng Văn 3; Xây dựng các xuất tuyến 35kV lộ 371, 373 sau TBA 110kV Đồng Văn 3; Xây dựng các xuất tuyến 35kV lộ 375, 377 sau TBA 110kV Đồng Văn 3.

PC Hà Nam

2018

 

21

Hợp đồng xây lắp - Gói thầu số 1: Xây lắp và cung cấp hàng hóa
Công trình: Xây dựng các xuất tuyến 35kV sau TBA 110kV Lạng Giang.

PC Bắc Giang

2018

 

22

Xây lắp lưới điện trung hạ áp tại thành phố Uông Bí, Quảng Ninh.
Tiểu dự án: “Nâng cao hiệu quả lưới điện trung hạ áp khu vực thành phố, thị xã, tỉnh Quảng Ninh“ thuộc dự án: “Lưới điện hiệu quả tại các thành phố vừa và nhỏ sử dụng vốn vay ODA của Chính phủ Đức“ (Dự án thành phần 1, giai đoạn 1).

PC Quảng Ninh

2020

 

23

Gói thầu: Xây lắp và cung cấp hàng hóa.
Công trình: 1. Nâng cao độ tin cậy cung cấp điện của lưới điện 22kV tỉnh Bắc Giang theo phương án Đa chia - Đa nối (MDMC); 2. Nâng cao độ tin cậy cung cấp điện của lưới điện 35kV tỉnh Bắc Giang theo phương án Đa chia - Đa nối (MDMC)

 

PC Bắc Giang

2020

 

 

  1. CÁC CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG ĐƯỜNG DÂY VÀ TBA TỪ 110KV TRỞ LÊN

STT

TÊN CÔNG TRÌNH

CHỦ ĐẦU TƯ

NĂM XD

 

 1

Xây lắp trạm biến áp 110kV Lạng Giang và đường dây 110kV – Dự án: Đường dây và TBA 110kV Lạng Giang

Ban QLDA lưới điện 

2014

 

2

Nâng cao năng lực truyền tải ĐZ 110kV Việt Trì - Bãi Bằng

Công ty Lưới điện cao thế miền Bắc

2015

 

3

Thi công xây lắp phần đường dây thuộc dự án Đường dây và trạm biến áp 110kV Khe Chàm

Công ty Lưới điện cao thế miền Bắc

2015

 

4

Nâng cao năng lực truyền tải đường dây 110kV Bắc Ninh – Đông Anh và nhánh rẽ Tiên Sơn

Công ty Lưới điện cao thế miền Bắc

2015

 

5

Công trình: Đường dây và TBA 110kV Đồng Văn 3

PC Hà Nam

2017

 

6

Xây lắp TBA, đường dây đấu nối 110kV và các lộ xuất tuyến 35kV, 22kV sau TBA 110kV Kim Bảng. Công trình: Đường dây và TBA 110kV Kim Bảng, tỉnh Hà Nam. Thuộc dự án: Phát triển lưới điện truyền tải và phân phối lần 2(PSL3) vay vốn Cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật Bản( JICA).

Ban QLDA phát triển điện lực

2018

 

7

Gói thầu: Xây lắp
Dự án: Xây dựng mới và cải tạo đường dây 110kV cấp điện cho TBA 110kV XM Thành Thắng - XM Xuân Thành

PC Hà Nam

2019

 

8

Xây lắp đường dây và trạm biến áp 110kV Bình Lục
Dự án: Lưới điện hiệu quả tại các TP vừa và nhỏ sử dụng vốn vay ODA của chính phủ Đức (dự án thành phần 1, giai đoạn 1).

Ban QLDA lưới điện 2020

 

 

9

Gói thầu xây lắp thi công xây dựng và cung cấp vật tư, lắp đặt thiết bị hệ thống điện động lực giai đoạn II dự án Hạ tầng kỹ thuật chung
Dự án: Đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật chung Làng Văn Hóa - du lịch các dân tộc Việt Nam

Ban đầu tư và xây dựng hạ tầng kỹ thuật chung

2020

 

10

Xây lắp trạm biến áp 110kV
Dự án: Trạm biến áp 110kV Chương Mỹ và đường dây 110kV Thanh Oai - Chương Mỹ

Ban quản lý dự án phát triển Điện lực Hà Nội

2020

 

11

Cung cấp VTTB; Cung cấp lắp đặt hệ thống thông tin SCADA; Xây lắp ĐZ 110kV và mở rộng ngăn lộ TBA 110kV
Dự án: Xuất tuyến đường dây 110kV sau TBA 220kV Bá Thiện

Ban QLDA phát triển Điện lực

2020

 

12

Xây lắp và lắp đặt thiết bị
Dự án: Giảm tổn thất điện năng, nâng cao năng lực cấp điện đường dây 22kV 474 trạm 110kV Giao Thủy (E3.13)

PC Nam Định

2021

 

13

Xây lắp đường dây và TBA 110kV thuộc dự án: Đường dây và TBA 110kV Thuận Thành 6

Ban Quản lý dự án Xây dựng điện miền Bắc

2021

 

14

Xây lắp trạm (gồm cả: Tháo dỡ và thu hồi thiết bị trạm tự dùng 35 kV; Cung cấp lắp đặt hệ thống PCCC)
Dự án: Nâng công suất trạm biến áp 220 kV Bỉm Sơn từ (125+250) MVA lên 2x250 MVA

Ban Quản lý dự án truyền tải điện – Chi nhánh Tổng Công ty Truyền tải điện quốc gia

2021

 

15

Xây lắp đường dây 110kV
Dự án: Đường dây 110kV cấp điện TBA 110kV Seoul Semiconductor Vina, tỉnh Hà Nam

Ban Quản lý dự án Xây dựng điện miền Bắc

2022