Liên hệ

Vui lòng nhập thông tin vào form dưới đây để gửi yêu cầu.
Xin cảm ơn.

Phó Tổng Giám đốc (thường trực): Đặng Văn Thuyết

Điện thoại: 0989 534 118
Email: thuyettshn@gmail.com


Phó Tổng Giám đốc (phụ trách sản xuất): Lê Sơn Tùng

Điện thoại: 0964 479 188
Email:  Tungls.truongson@gmail.com


Phó Tổng Giám đốc (phụ trách kinh doanh): Nguyễn Xuân Chính


Điện thoại:  0226 2210 966 hoặc DĐ: 0969 96 7575
Email: pkdtruongsonhn@gmail.com


Phó Tổng Giám đốc (phụ trách kỹ thuật): Đoàn Văn Thành

Điện thoại: 0988 270 469


Kế toán trưởng: Đặng Thị Chinh
Điện thoại: 0989 321 568

Email: tckttruongsonhn@gmail.com


Trưởng phòng Xây dựng và Đấu thầu: Nguyễn Văn Thỏa 
Điện thoại: 0973 81 58 58
Emai: phongxaydungts@gmail.com


 

Bạn được phép nhập tối đa 500 ký tự.