Tin tức

Thông tin Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây lắp Trường Sơn

Tên đầy đủ

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY LẮP TRƯỜNG SƠN


Tên tiếng Anh

TRUONG SON INVESTMENT AND CONSTRUCTION JOINT STOCK COMPANY


Tên viết tắt

TRUONGSONHN

 Giới thiệu

Quy trình sản xuất cột điện bê tông dự ứng lực

17/05/2020 10:19

                          QUY TRÌNH SẢN XUẤT CỘT ĐIỆN BÊ TÔNG LY TÂM DỰ ỨNG LỰC

    

1. Nguyên liệu đầu vào (phù hợp với công nghệ ly tâm dự ứng lực):                                  

- Thép dự ứng lực cường độ cao.

- Cát, đá được chọn lựa có cường độ, cỡ hạt  thích hợp.

- Xi măng PCB 40 để chế tạo được bê tông mác trên 500kg/cm2.

- Phụ gia cho bê tông.

2. Buộc lồng thép theo bản vẽ thiết kế từng chủng loại cột :                                  

 

 3. Lắp lồng thép vào khuôn và rải bê tông ( bê tông trộn tự động theo cấp phối cài đặt sẵn trên phần mềm):                                

 

 4. Căng kéo thép và quay ly tâm tạo hình cột điện (Tạo ứng suất trước trong cột điện và làm cho bê tông đặc chắc):

                               

 5. Dưỡng hộ bê tông cột bằng hơi nước nóng  (bê tông nhanh đạt mác để tháo khuôn nhanh):                             

 

6.  Tháo khuôn lấy cột và nghiệm thu cột thành phẩm :                                

 

 7. Kho thành phẩm và chuyển cột ra công trường: