Tin tức

Thông tin Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây lắp Trường Sơn

Tên đầy đủ

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY LẮP TRƯỜNG SƠN


Tên tiếng Anh

TRUONG SON INVESTMENT AND CONSTRUCTION JOINT STOCK COMPANY


Tên viết tắt

TRUONGSONHN

 Giới thiệu

Cấp điện lưới quốc gia cho Đảo Rều, Thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh

28/10/2022 14:01

Chủ đầu tư: Công ty Điện lực Quảng Ninh
Công việc:
  • Thi công xây lắp đường dây 22kV cấp điện cho TBA Đảo Rều công suất 400kVA - 22/0,4kV được đấu nối từ vị trí cột số 80 - 29 lộ 472E 5.22 trạm 110kV Cẩm Phả, có tổng chiều dài 1501m
  • Trạm biến áp Kiosk công suất 400kVA - 22/0,4kV
  • Đường dây 0, 4kV sau trạm biến áp 400kVA - 22/0,4kV có tổng chiều dài 1043m
Thời gian hoàn thành: Tháng 10/2018
Địa điểm: Đảo Rều - Vịnh Bái Tử Long - Thành phố Cẩm Phả - Tỉnh Quảng Ninh

Điện đã ra đến đảo Rều ngày 30.10