Thông tin Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây lắp Trường Sơn

Tên đầy đủ

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY LẮP TRƯỜNG SƠN


Tên tiếng Anh

TRUONG SON INVESTMENT AND CONSTRUCTION JOINT STOCK COMPANY


Tên viết tắt

TRUONGSONHN

 Giới thiệu

Tầm nhìn - Sứ mệnh

Tầm nhìn

Trở thành công ty hàng đầu trong lĩnh vực xây lắp và cung cấp sản phẩm cột điện bê tông dự ứng lực đáp ứng nhu cầu xây dựng và phát triển đất nước theo hướng công nghiệp hóa hiện đại hóa, không ngừng phát triển về quy mô và lĩnh vực hoạt động.

Sứ mệnh

- Sự hài lòng của khách hàng là yếu tố then chốt để Công ty ĐT và XL Trường Sơn nỗ lực hết mình không ngừng cải tiến và nâng cao chất lượng sản phẩm và dịch vụ cung cấp nhằm mang lại giá trị gia tăng tối đa cho Khách hàng.

- Luôn cải tiến quy trình sản xuất và quản lý, hiện đại hóa công nghệ để đáp ứng thách thức trong môi trường ngày càng cạnh tranh.

- Đào tạo, huấn luyện, bổ sung và nâng cao năng lực của đội ngũ người lao động, xây dựng hệ thống đãi ngộ hợp lý để duy trì và phát triển nguồn nhân lực.

- Bảo vệ và gia tăng lợi ích chung cho cộng đồng và xã hội.