Thông tin công ty

Tên đầy đủ

CÔNG TY CP ĐT & XL TRƯỜNG SƠN


Tên tiếng Anh

TRUONG SON INVESTMENT AND CONSTRUCTION JOINT STOCK COMPANY


Tên viết tắt

TRUONGSONHN

Tin tuyển dụng

TUYỂN DỤNG TP QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG VÀ NHÂN VIÊN PHÒNG QLCL

CÔNG TY TRƯỜNG SƠN CẦN TUYỂN DỤNG TP QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG VÀ NHÂN VIÊN PHÒNG QLCL

TUYỂN DỤNG NHÂN SỰ CHO NHÀ MÁY SX CỌC BÊ TÔNG LY TÂM DỰ ỨNG LỰC

Công ty cổ phần đầu tư và xây lắp Trường Sơn chuẩn bị khánh thành nhà máy sản xuất cọc bê tông ly tâm dự ứng lực vào cuối năm 2019. Hiện...

Tuyển dụng trưởng phòng kỹ thuật chất lượng

Công ty Công ty Đầu tư và xây lắp Trường Sơn tuyển dụng Trưởng phòng quản lý chất lượng.

Hiển thị #
Trang 1 of 1 (4 items)