Tin tức

  Thông tin công ty

Tên đầy đủ

CÔNG TY CP ĐT & XL TRƯỜNG SƠN


Tên tiếng Anh

TRUONG SON INVESTMENT AND CONSTRUCTION JOINT STOCK COMPANY


Tên viết tắt

TRUONGSONHN

Tư vấn lập TKBVTC - TDT, cung cấp VTTB và thi công xây lắp (EPC) thuộc Dự án: Xây dựng các xuất tuyến 22kV lộ 471, 473 sau TBA 110kV Đồng Văn 3; Xây dựng các xuất tuyến 22kV lộ 475, 477 sau TBA 110kV Đồng Văn 3

29/07/2019 13:11

Tư vấn lập TKBVTC - TDT, cung cấp VTTB và thi công xây lắp (EPC) thuộc Dự án: Xây dựng các xuất tuyến 22kV lộ 471, 473 sau TBA 110kV Đồng Văn 3; Xây dựng các xuất tuyến 22kV lộ 475, 477 sau TBA 110kV Đồng Văn 3; Xây dựng các xuất tuyến 35kV lộ 371, 373 sau TBA 110kV Đồng Văn 3; Xây dựng các xuất tuyến 35kV lộ 375, 377 sau TBA 110kV Đồng Văn 3