Tin tức

Thông tin Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây lắp Trường Sơn

Tên đầy đủ

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY LẮP TRƯỜNG SƠN


Tên tiếng Anh

TRUONG SON INVESTMENT AND CONSTRUCTION JOINT STOCK COMPANY


Tên viết tắt

TRUONGSONHN

 Giới thiệu

Nâng cao năng lực truyền tải Đường dây 110kV Việt Trì – Bãi Bằng

28/10/2022 11:21

Chủ đầu tư:

Đại diện chủ đầu tư:

Tổng Công ty Điện lực miền Bắc

Ban Quản lý dự án phát triển điện lực

Công việc:

Thi công xây lắp, Dự án: Nâng cao năng lực truyền tải đường dây 110kV Việt Trì - Bãi Bằng

Thời gian hoàn thành:

Tháng 6/2019

Địa điểm:

Thành phố Việt Trì; Huyện Phù Ninh - Tỉnh Phú Thọ

Đoàn CB Công ty Trường Sơn khảo sát hiện trường tuyến đường dây 110kV Việt Trì – Bãi Bằng (ảnh: Đ.V.T)