Tin tức

Thông tin Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây lắp Trường Sơn

Tên đầy đủ

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY LẮP TRƯỜNG SƠN


Tên tiếng Anh

TRUONG SON INVESTMENT AND CONSTRUCTION JOINT STOCK COMPANY


Tên viết tắt

TRUONGSONHN

 Giới thiệu

Xây dựng và lắp đặt Tiểu dự án: Cải tạo lưới điện khu vực Tây Hà Nội 2 - giai đoạn 2; Dự án Hiệu quả năng lượng tại khu vực thành thị

28/10/2022 13:11

Tổ chức tài trợ:

Ngân hàng tái thiết Đức (KfW)

Chủ đầu tư:

Đại diện chủ đầu tư:

Tổng Công ty Điện lực thành phố Hà Nội

Ban Quản lý dự án lưới điện Hà Nội

Công việc:

Xây mới các TBA, xây dựng đường dây không trung thế, cáp ngầm trung thế; xây dựng và cải tạo phần đường dây hạ thế trên địa bàn huyện Thạch Thất và huyện Quốc Oai - Tiểu dự án Cải tạo lưới điện khu vực Tây Hà Nội 2 - giai đoạn 2. 

Thời gian hoàn thành:

 

Địa điểm:

Các huyện khu vực phía Tây thành phố Hà Nội