Đóng điện xuất tuyến trung áp thuộc dự án đường dây và trạm biến áp 110 kV Bình Lục tỉnh Hà Nam.

Ngày 02/12/2023

Ngày 26/11/2023 Ban quản lý dự án lưới điện ( BA1) phối hợp với PC Hà Nam, công ty cổ phần đầu tư và xây lắp Trường Sơn nghiệm thu đóng điện xuất tuyến trung áp thuộc dự án đường dây và trạm biến áp 110 kV Bình Lục tỉnh Hà Nam tốt lúc 16h20 cùng ngày, kết thúc toàn bộ dự án.

            

Mặc dù dự án gặp nhiều khó khăn vướng mắc,  nhưng bằng tinh thần lao động tích cực,   quyết tâm, khẩn trương của BA1 và sự phối hợp đồng bộ của PC Hà Nam, công ty cổ phần đầu tư và xây lắp Trường Sơn, các đơn vị liên quan dự án đã đóng điện thành công và hoàn thành khối lượng còn lại của dự án.

           

Hình ảnh tuyến đường dây sử dụng cột điện Trường Sơn do công ty CP đầu tư và xây lắp Trường Sơn thi công.