Cấp điện TBA 110kV Seoul Semiconductor Vina, tỉnh Hà Nam

May 03/02/2023

Chủ đầu tư: Tổng Công ty Điện lực miền Bắc

Đại diện chủ đầu tư: Ban Quản lý dự án xây dựng điện miền Bắc

Công việc: Thi công xây lắp đường dây 110kV, dự án: đường dây 110kV cấp điện trạm biến áp 110kV Seoul Semiconductor Vina, tỉnh Hà Nam

Thời gian hoàn thành: Năm 2022

Địa điểm: P. Yên Bắc, P. Bạch Thượng, TX. Duy Tiên, T. Hà Nam