Đường dây và trạm biến áp 110kV Thái Hưng, tỉnh Thái Bình

May 03/02/2023

Chủ đầu tư: Tổng Công ty Điện lực miền Bắc

Đại diện chủ đầu tư: Ban Quản lý dự án Xây dựng điện miền Bắc

Công việc: Thi công xây lắp đường dây 110kV, Dự án: Đường dây và trạm biến áp 110kV Thái Hưng, tỉnh Thái Bình

Thời gian hoàn thành: Năm 2022

Địa điểm: H. Hưng Hà, T. Thái Bình