TSA – Tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2024

Ngày 09/01/2024

Ngày 05/01/2024, Công ty Cổ phần đầu tư và xây lắp Trường Sơn (TSA) đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2024. Đại hội diễn ra dưới hình thức trực tiếp.

Tham dự đại hội có ông Nguyễn Văn Trường – Chủ tịch HĐQT, ông Đặng Văn Thuyết – thành viên HĐQT,  ông Nguyễn Xuân Chính – thành viên HĐQT ; ông Đoàn Văn Thành – Tổng giám đốc công ty cùng các ông, bà trong  Ban Giám đốc, các cổ đông và các phòng ban chức năng công ty.

     

                                          Toàn cảnh đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2024

Tại đại hội, ông Nguyễn Văn Trường Chủ tịch HĐQT báo cáo sơ bộ hoạt động và định hướng phát triển giai đoạn 2024-2025 của công ty.

I. ĐỊNH HƯỚNG ĐĂNG KÝ GIAO DỊCH – NIÊM YẾT CHỨNG KHOÁN

  • Đăng ký giao dịch Upcom tại Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội, dự kiến Quý II năm 2024.
  • Thực hiện chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng trong năm 2024 với tỷ lệ 10%.
  • Dự kiến nộp hồ sơ niêm yết Sở Giao dịch chứng khoán Hồ Chí Minh (HSX) năm 2025.

II. KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH 2024-2025

  • Tiếp tục duy trì lĩnh vực xây lắp điện là thế mạnh của công ty: Dự kiến doanh thu :
  • Năm 2024 tăng khoảng gấp đôi so với năm 2023 (Dự án đã ký hợp đồng – Thực hiện năm 2024.
  • Năm 2025 tăng 30% so với năm 2024 ( Tiếp tục tìm kiếm những dự án mới để ký trong năm 2024)
  • Tiếp tục duy trì lĩnh vực sản xuất những mặt hàng truyền thống của công ty:

– Sản xuất Cột điện bê tông ly tâm: Doanh thu năm 2024 sẽ Tăng 15% so với năm 2023.

– Sản xuất cọc bê tông ly tâm : Doanh thu năm 2025 sẽ tăng 20% so với năm 2024

  • Tiếp tục đầu tư dự án Trung tâm thương mại Trường Sơn tại Kim Bình – TP Phủ Lý

Tiếp theo Ông Nguyễn Xuân Chính đọc tờ trình sửa đổi bổ xung điều lệ công ty.

Cuối cùng Ông Đặng Văn Thuyết đọc phương án chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng.

Sau đó đại hội đã thông qua Biên bản và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2024.

Một số hình ảnh của Đại hội.