THÔNG BÁO NGÀY GIAO DỊCH ĐẦU TIÊN CỔ PHIẾU ĐĂNG KÝ GIAO DỊCH CỦA CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ XÂY LẮP TRƯỜNG SƠN

Ngày 14/06/2024

THÔNG BÁO NGÀY GIAO DỊCH ĐẦU TIÊN CỔ PHIẾU ĐĂNG KÝ GIAO DỊCH CỦA CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ XÂY LẮP TRƯỜNG SƠN

Xem và tải tài liệu ở file đính kèmHNX.2901. TB Ngày GD đầu tiên