QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CHẤP THUẬN ĐĂNG KÝ GIAO DỊCH CỔ PHIẾU CỦA CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ XÂY LẮP TRƯỜNG SƠN

Ngày 14/06/2024

QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CHẤP THUẬN ĐĂNG KÝ GIAO DỊCH CỔ PHIẾU CỦA CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ XÂY LẮP TRƯỜNG SƠN

Xem và tải tài liệu ở file đính kèm HNX.658. Chấp thuận ĐKGD Upcom (TSA)