Triển khai dự án nâng cao khả năng truyền tải ĐZ 110kV từ TBA 220kV Phủ Lý và các TBA 110kV Châu Sơn, TBA 110kV Phủ Lý, TBA 110kVThạch Tổ

Ngày 04/02/2023

Công ty CP Đầu tư và Xây lắp Trường Sơn sẽ phụ trách thi công tại các trạm biến áp 110kV Thạch Tổ và trạm biến áp 110kV Châu Sơn. Các cán bộ kỹ thuật của Trường Sơn đang khẩn trương tiếp cận hồ sơ và khảo sát hiện trường nhằm triển khai công việc hiệu quả nhất ngay từ những ngày đầu xuân năm mới.

Dự án xây lắp đường dây 110kV thuộc dự án: Nâng cao khả năng truyền tải đường dây 110kV từ trạm biến áp 220kV Phủ Lý – trạm biến áp 110kV Châu Sơn – trạm biến áp 110kV Phủ Lý – trạm biến áp 110kV Thạch Tổ, tỉnh Hà Nam có tổng mức đầu tư hơn 67 tỉ đồng, do Tổng công ty Điện lực miền Bắc là chủ đầu tư, giao cho Ban Quản lý dự án Xây dựng điện miền Bắc làm đại diện. Dự án được xây dựng trên địa bàn các xã Ngọc Sơn, xã Thi Sơn, xã Liên Sơn, xã Thanh Sơn – huyện Kim Bảng, phường Lê Hồng Phong, phường Thanh Châu, phường Châu Sơn – thành phố Phủ Lý – tỉnh Hà Nam. Liên danh Công ty CP Đầu tư  và Xây lắp Trường Sơn và Công ty CP TMXL công nghiệp Thăng Long phụ trách thi công, trong đó công ty Trường Sơn sẽ thi công đường dây 110kV tại 02 TBA 110kV Thạch Tổ và Châu Sơn.

Khảo sát hiện trường tại TBA 110kV Châu Sơn

Dự án hoàn thành sẽ nâng cao năng lực truyền tải của dây dẫn cấp điện cho các phụ tải, đáp ứng nhu cầu phát triển phụ tải trong khu vực, đảm bảo chất lượng điện năng cung cấp điện ổn định liên tục, nâng cao độ tin cây cung cấp điện cho khách hàng; Tạo mạch vòng liên kết giữa các trạm biến áp 220kV, tăng cường liên kết truyền tải công suất từ các TBA 220kV đến các TBA 110kV trong khu vực, góp phần phát triển kinh tế xã hội địa phương và phù hợp với quy hoạch phát triển điện lực tỉnh Hà Nam giai đoạn 2006- 2025 có xét đến 2035 đã được Bộ công thương phê duyệt./.


CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY LẮP TRƯỜNG SƠN

Chuyên xây lắp công trình điện, cung cấp cột điện bê tông ly tâm, cọc bê tông ly tâm dự ứng lực

Địa chỉ: Khu công nghiệp Châu Sơn – phường Châu Sơn – thành phố Phủ Lý – tỉnh Hà Nam

Hotline: 0969 96 7575

Website: www.truongsonhn.com.vn