Cán bộ, công nhân Trường Sơn thi công xuyên lễ, đảm bảo đúng tiến độ công trình

Ngày 05/05/2023

Gác lại kỳ nghỉ lễ kéo dài 5 ngày, hàng chục cán bộ kỹ thuật và công nhân của Công ty Trường Sơn vẫn miệt mài trên công trường, thi công xuyên lễ nhằm bảo đảm tiến độ và chất lượng dự án: Nâng cao khả năng truyền tải đường dây 110kV từ TBA 220kV Phủ Lý – TBA 110kV Châu Sơn – TBA 110kV Phủ Lý – TBA 110kV Thạch Tổ

Mặc dù điều kiện thi công không quá thuận lợi khi miền Bắc bắt đầu đón các cơn mưa dông nhiệt bất chợt…

Dự án bước vào giai đoạn thi công nâng đốt cột VT 28,29,41,42 thuộc Đường dây 110kV từ Trạm 220kV Phủ Lý E24.4 đến trạm 110kV Thạch Tổ E3.2. Trong thời gian nghỉ Lễ, công suất mang tải các đường dây 110kV giảm thấp, tránh quá tải các đường dây 110kV đối diện khi tách ĐZ 173 E24.4 (T220 Phủ Lý) – 173 E3.2 (Thạch Tổ) và ĐZ 173 (T220 Phủ Lý) – 172 E11 (Châu Sơn) phục vụ thi công.

… nhưng CBCNV Công ty Trường Sơn vẫn kiên trì bám trụ trên công trường

Hơn nữa vào giai đoạn thi công phải cắt điện 04 mạch đi chung cột trong thời gian dài ngày, trong đó có thời điểm cắt điện hoàn toàn các TBA 110kV của khách hàng lớn như Xi măng Bút Sơn, Xi măng Vissai Hà Nam… để tháo lèo, cô lập đoạn 2 đường dây 110kV phục vụ thi công. Để đảm bảo yêu cầu kỹ thuật cũng như không gây ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh của khách hàng, tập thể cán bộ công nhân viên của nhà thầu thi công là Công ty Trường Sơn đã tranh thủ thời gian này để hoàn thành công việc đảm bảo đúng tiến độ của dự án./.


CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY LẮP TRƯỜNG SƠN

Chuyên xây lắp công trình điện, cung cấp cột điện bê tông ly tâm, cọc bê tông ly tâm dự ứng lực

Địa chỉ: Khu công nghiệp Châu Sơn – phường Châu Sơn – thành phố Phủ Lý – tỉnh Hà Nam

Hotline: 0969 96 7575

Website: www.truongsonhn.com.vn