Nâng cao năng lực truyền tải đường dây 110kV TBA 220kV Việt trì – TBA 110kV Bắc Việt Trì – TBA 110kV Thụy Vân, tỉnh Phú Thọ

May 24/07/2023

Chủ đầu tư: Tổng Công ty Điện lực miền Bắc

Đại diện chủ đầu tư: Công ty Điện lực Phú Thọ

Công việc: Cung cấp thiết bị và thi công xây dựng đường dây 110kV và trạm biến áp

Thời gian hoàn thành: Năm 2023

Địa điểm: Tỉnh Phú Thọ